More Website Templates @ TemplateMonster.com - January28, 2013!

โปรแกรม KT01 แพคีรีธารา DayTrip

รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนแพคีรีธารา ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน
09:00 น. ยืนยันการเดินทาง เตรียมสัมภาระลงเรือ ออกเดินทาง
09:30 น. แวะถ่ายรูป เขาสามเกลอ และให้อาหารปลาที่วังปลา แพนางไพร
10:00 น. เดินทางถึงแพคีรีธารา เล่นน้ำ พายเรือคายัค พักผ่อนตามอัธยาศัย
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่แพ (มื้อ 1)
13:00 น. เดินทางกลับโดยเรือหางยาว ถึงท่าเทียบเรือโดยสวัสดิภาพ


รายละเอียดราคา

 โปรแกรม/จำนวนคนต่อทริป
2-3
4-5
6
7-8
16++
 KT01 (ราคาเป็น บาท)
1,600
 1,100
 990
900
 800


สิ่งที่ทางทัวร์มีให้/สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมไป

สิ่งที่ทางทัวร์มีให้

 • ค่าเรือนำเที่ยว อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน
 • อาหาร 1 มื้อ เป็นกับข้าวพื้นบ้าน 4 อย่าง เติมได้ไม่อั้น ยกเว้น เมนูปลาทอดและผลไม้
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย (กรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพิ่มท่านละ 300 บาท)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่คณะ (เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท,อุบัติเหตุ 500,000 บาท,อาหารเป็นพิษ 50,000 บาท )
 • เสื้อกันฝน น้ำดื่ม
 • ทีมงานดูแล บริการ

สิ่งที่จะต้องเตรียมไป

 • กล้องถ่ายรูป
 • ขนมทานเล่น
 • หมวก แว่น โลชันกันแดด โลชันทากันยุง โลชันทากันทาก
 • ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ แปรง/ยาสีฟัน
 • ยาประจำตัวและยาแก้แพ้ต่างๆ

หมายเหตุ

1.สามารถซื้อเพิ่มกิจกรรมเดิน ถ้ำปะการัง/ถ้ำน้ำทะลุ/จุดชมวิวไกรสร กรุ๊ฟละ 2,500 บาท (ต่อ 1 ลำเรือ)
2.สามารถซื้อรถรับส่ง สนามบิน เขื่อน แบบรถตู้ประจำทาง ท่านละ 200 บาทต่อเที่ยวไปกลับ 400 บาท หรือ รถรับส่งส่วนตัว ท่านละ 350 บาทต่อเที่ยวไปกลับ 700 บาท แถมพาเที่ยวจุชมวิวสันเขื่อน และสะพานแขวนรูป วัดเขาพัง (2-4ท่าน ใช้รถเก๋ง , 5ท่านขึ้นไป ใช้รถตู้)
3.เดินทางวันหยุดยาวหรือขนัตฤกษ์ ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

 

ขั้นตอนการจอง

1.การจอง

1.เมื่อถูกใจแพ็คแก็จแล้วให้ท่านติดต่อประสานกับทางทีมงานเพื่อตรวจสอบที่พักในวันเวลาที่ท่านต้องการเดินทาง หลังจากทีมงานตรวจสอบห้องพักว่าสามารถเดินทางในวันดังกล่าว ทางทีมงานจะทำการออกใบเสนอราคาให้กับท่าน ผ่านทาง email/fax/line
2.โอนเงินมัดจำ จำนวน 50% ของราคารวมและจ่ายส่วนที่เหลือ 50% วันแรกของการเดินทาง หรือ จะโอน 100% ก็ได้ครับ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบเสนอราคา(ตามข้อ1) โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กสิกรไทย สาขาโลตัสสุราษฎร์ธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 556-2-04375-8 ชื่อบัญชี คุณนนทกช ชูมนุษย์
ธ.ทหารไทย สาขาม.ราชภัฏสุราษฯ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 518-107-2991 ชื่อบัญชี คุณนฤมล ชูมนุษย์
ธ.กรุงไทย สาขาบ้านตาขุน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 984-3-77902-9 ชื่อบัญชี คุณนนทกช ชูมนุษย์

โดยต้องระบุว่า โอนเงินมัดจำจำนวนเท่าไร จองทริปไหนเดินทางวันไหน จำนวนสมาชิกกี่ท่าน อาหารอะไรที่ทานไม่ได้/โรคประจำตัว และเบอร์ติดต่อ การจองจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อมีการโอนเงินมัดจำและทางพร-ฤทธิ์ ทัวร์ ได้รับemail/fax/line เอกสารการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
3.ทางแพคีรีธารา โดย พร-ฤทธิ์ ทัวร์ จะส่งemail/fax/lineใบยืนยันการรับเงินมัดจำและรายละเอียดการเดินทางให้ท่าน โดยเงินส่วนที่เหลือให้ชำระตามรายลายละเอียดที่ระบุไว้ในใบยืนยันการรับเงินมัดจำและรายละเอียดการเดิน หากเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าผู้จองมีความประสงค์ยกเลิกการเดินทาง

2.การเปลี่ยนแปลงหรือเลือนการเดินทาง

1.การแจ้งเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 14 วัน โดยแจ้งผ่านทางemailหรือfax เท่านั่นและโทรประสานทีมงานเพื่อจัดการเลื่อนการเดินทาง
2.การเลื่อนการเดินทางสามารถทำได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปคิดค่าจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเลื่อนการเดินทางท่านละ 500 บาท

3.การยกเลิกการเดินทางและการคืนเงิน

1.การยกเลิกการเดินทาง โดยทางลูกค้า
กรณีโอนเงินมัดจำแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง หักค่าดำเนินการท่านละ 500 บาท เงื่อนไขการคืนเงินส่วนที่เหลือหลังหักค่าดำเนินการ
-ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 30 วัน จะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด
-ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-30 วัน จะคืนเงินให้ 50% ของเงินส่วนที่เหลือ
-ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 0-14 วัน ไม่คืนเงิน
-การคืนเงินจะโอนคืนให้ ไม่เกิน 5 วัน หลังจากได้หมายเลขบัญชีธนาคารของท่าน
2.การยกเลิกการเดินทาง โดยทางผู้จัด
โอนเงินคืนให้ เต็มจำนวน หลังแจ้งยกเลิกการเดินทาง

4.การเรียกร้องเงินมัดจำคืน

การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องแจ้ง ภายใน 30 วัน หลังจากวันแจ้งยกเลิกการเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน